1. سمیرا سلطانزاده مزرجی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی , چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
 2. آرش اشجعی , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین , دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 3. عادله بهزاد , محمدعلی پیرایش , طراحی شبکه زنجیره تأمین کارخانه‌های متحرک , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 4. مینا هروی شرق , محمدعلی پیرایش , مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن مدت تحویل متغیر , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 5. مهدی اکملی کشتان , محمدعلی پیرایش , مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 6. مهدی جهانگرد , محمدعلی پیرایش , مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A , هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 7. مهلا باباگل زاده , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری , بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 8. محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی , تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 9. مهلا باباگل زاده , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری , ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی , چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 10. سیدمحمد حجازی , محمدعلی پیرایش , قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 11. محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی , ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی , اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 12. محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی , ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی , اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 13. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
 14. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرید فعال , طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
 15. محمدعلی پیرایش , داود پیرایش نقاب , وحیده مجیدی فرد , ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
 16. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , محمد صادقی یزدان آباد , ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     , پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
 17. محمدعلی پیرایش , محسن کاهانی , شهرزاد محسنیان هروی , شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی , International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 18. محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی , تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی , the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۷
 19. محسن دست پاک , محمدعلی پیرایش , علی رضا کوچکی , محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 20. محمدعلی پیرایش , سعید پورمؤیّد , مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
 21. محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر , تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی , سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۵
 22. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 23. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 24. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , پنجمین کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 25. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه , پنجمین کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴